ελληνικά

Πως κάνουμε Pid Tuning

Το αρκτικόλεξο PID αναφέρεται στον αλγόριθμο Proportional Integral Derivative Control το οποίο φροντίζει να κρατάει σταθερή την θερμοκρασία στην κεφαλή (HotEnd) του εκτυπωτή. Πολύ βασικό

Συνέχεια »